Skip to content
Veiligheidsfolie

Voedselveilig werken: hoe pak ik dat aan?

In de wereld van voedselproductie en -consumptie is het van cruciaal belang om op een veilige manier met voedsel om te gaan. Voedselveiligheid omvat diverse maatregelen die ervoor zorgen dat het voedsel dat we consumeren veilig, schoon en vrij van verontreiniging is. In deze blog zullen we dieper ingaan op de definitie van voedselveiligheid, het belang ervan voor zowel consumenten als producenten, en ontdekken hoe innovatieve oplossingen zoals veiligheidsfolie op glas een integraal onderdeel kan zijn van dit proces.

Het belang van voedselveilig werken

Voedselveiligheid is een essentiële pijler in de voedselindustrie, waar zowel producenten als consumenten een verantwoordelijkheid dragen. Het voldoen aan de voedselveiligheid normen gaat verder dan alleen het naleven van regelgeving; het is van cruciaal belang voor het verminderen van gezondheidsrisico's en het waarborgen van de kwaliteit van voedselproducten.

BRC: fundamentele normen voor voedselveilig werken 
BRC, oftewel het British Retail Consortium, is een wereldwijd erkend keurmerk op het gebied van voedselveiligheid. Dit certificaat wordt toegekend aan bedrijven in de voedingsindustrie die voldoen aan de strenge eisen en normen op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit en operationele procedures. De BRC-normen omvatten alle aspecten van de voedselproductie, vanaf de grondstoffen en het productieproces tot aan de verpakking en distributie.

Het belang van BRC voedselveiligheid kan niet genoeg benadrukt worden. Het is algemeen bekend dat voedselveiligheid een complexe uitdaging vormt voor productiebedrijven, aangezien zij moeten voldoen aan de strikte normen van BRC voedselveiligheid. Bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie moeten ervoor zorgen dat hun producten veilig zijn voor consumptie en voldoen aan alle wettelijke voorschriften. Dit is van essentieel belang, niet alleen voor de gezondheid en het welzijn van consumenten, maar ook voor het behoud van de reputatie en het succes van het bedrijf.

Maatregelen voor voedselveiligheid werken

Maatregelen voor voedselveilig werken omvatten een scala aan praktijken die gericht zijn op het waarborgen van de voedselintegriteit. Traditionele benaderingen spelen hierbij een cruciale rol, maar innovatieve oplossingen, zoals veiligheidsfolie op glas, voegen een extra laag van bescherming toe:

1. Handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen: Strikte handhygiëne protocollen zijn van essentieel belang om de verspreiding van micro-organismen te minimaliseren. Het correcte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door het personeel draagt bij aan het voorkomen van contaminatie en versterkt de algehele veiligheid van de voedselproductieomgeving.

2. Veilige opslag en hantering van strikte schoonmaak procedures: Veilige opslag en nauwkeurige hantering, samen met strikte schoonmaakprocedures, spelen een fundamentele rol in het waarborgen van voedselveiligheid werken. Nauwkeurige hantering van voedsel is essentieel en minimaliseert het risico op besmetting. Rigoureuze schoonmaakprocedures dragen bij aan het handhaven van een hygiënische productieomgeving, waarin de kans op verontreiniging tot een minimum wordt beperkt.

3. Veiligheidsfolie op glas: Vermindert risico's op glasbreuk en mogelijke contaminatie. Voorkomt verspreiding van glassplinters in voedselproductie omgevingen. Verbetert de algemene hygiëne en kwaliteit van voedselproducten door een schone en veilige omgeving voor voedselbereiding te waarborgen.

Door zowel traditionele maatregelen als innovatieve oplossingen te implementeren, kunnen voedselproducenten niet alleen voldoen aan voedselveiligheidsnormen maar ook proactief bescherming bieden tegen risico's die kunnen optreden in de voedselproductieomgeving. Dit draagt bij aan een algehele veilige en hoogwaardige voedselproductie en voedselveilig werken. 

Veiligheidsfolie op glas: een innovatieve toepassing voor voedselveilig werken 

In de voedingsmiddelenindustrie, waar zelfs het kleinste stukje glas grote gevolgen kan hebben, biedt veiligheidsfolie een betrouwbare oplossing. Door het aanbrengen van veiligheidsfolie op ramen en glazen oppervlakken wordt voorkomen dat glas bij breuk uiteenspat en in het productieproces belandt. Dit gaat niet alleen gezondheidsrisico's voor consumenten tegen, maar voorkomt ook kostbare product recall en reputatieschade voor het bedrijf. Veiligheidsfolie helpt dit risico te minimaliseren. Door het voorkomen van verspreiding van glas bij breuk, stelt de veiligheidsfolie bedrijven in staat te voldoen aan strikte industrienormen en draagt het bij aan de algemene voedselveiligheid.

Voordelen van veiligheidsfolie

  • Kostenfficiënt en tijdbesparend: veiligheidsfolie is geschikt om op ieder type glas te monteren. Hierdoor is het een kostenefficiënte en tijdsbesparende optie omdat er geen ingrijpende renovaties hoeven plaats te vinden. De veiligheidsfolie kan op bestaand glas gemonteerd worden. In tegenstelling tot het vervangen van bestaand glas door veiligheidsglas, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt en wat meer tijd en aanpassing vraagt. 
  • Vermindert risico’s op glasbreuk en contaminatie: Veiligheidsfolie fungeert als een proactieve beschermingslaag, aanzienlijk verminderend het risico op glasbreuk in voedselomgevingen. Dit is van bijzonder belang omdat gebroken glas niet alleen een potentieel gevaar vormt voor de veiligheid van personeel, maar ook het risico op contaminatie van voedselproducten vergroot. Door dit risico te minimaliseren, draagt veiligheidsfolie direct bij aan de algehele veiligheid en integriteit van de voedselproductie.
  • Beschermt voedselproducten tegen glassplinters. Het voorkomen van glasbreuk in voedselomgevingen is een kritisch aspect van voedselveiligheid. Door de impact van externe factoren, zoals stoten of temperatuurschommelingen, te verminderen, fungeert de veiligheidsfolie als een beschermende barrière.
  • Verbetert hygiëne en kwaliteit: Doordat veiligheidsfolie op glas het risico op glasbreuk minimaliseert draagt het rechtstreeks bij aan het verbeteren van hygiëne en voedselveilig werken. Een schone en onbesmette productieomgeving is essentieel voor het handhaven van de hoogste kwaliteitsnormen in de voedselindustrie. Veiligheidsfolie draagt zo bij aan het waarborgen van de integriteit van voedselproducten vanaf de productie tot aan de consument.
Veiligheidsfolie op glas toont de toewijding van producenten aan voedselveiligheid en vergroot het vertrouwen van consumenten. Het beschermt tegen mogelijke juridische en financiële gevolgen van voedselveiligheidsincidenten en draagt bij aan een schone en hygiënische omgeving voor voedselbereiding. Investering in veiligheidsfolie op glas biedt proactieve bescherming tegen voedselveiligheidsproblemen en bevordert de reputatie en het succes van het bedrijf op de lange termijn.

Voedselveilig werken met veiligheidsfolie van Reflect Glasfilm

Voedselveilig werken met veiligheidsfolie van Reflect Glasfilm vormt een innovatieve en effectieve benadering om voedselveilig werken te waarborgen. Veiligheidsfolie van Reflect Glasfilm biedt niet alleen voordelen op het gebied van voedselveiligheid, maar ook op het gebied van operationele efficiëntie en kostenbesparing. De wettelijke erkenning en certificering van Reflect Glasfilm onderstrepen de betrouwbaarheid en conformiteit met voedselveiligheidsnormen. De veiligheidsfolie van Reflect Glasfilm is BRC-, en IFS-certificering en getest volgens normen (EN 12600-1B1, DIN 52 337, NEN 3569-1B en ASTM E 84). 

Hoewel het aanbrengen van veiligheidsfolie minder ingrijpend is dan het vervangen van ramen door veiligheidsglas, is het nog steeds een taak die het beste aan professionals kan worden overgelaten. Een nauwkeurige installatie is essentieel om ervoor te zorgen dat de raamfolie zijn volledige potentieel bereikt op het gebied van kracht en duurzaamheid. Onze deskundige raamfolie-specialisten zorgen ervoor dat de veiligheidsfolie naadloos en zonder luchtbellen wordt aangebracht, wat van cruciaal belang is voor zowel de functionele als esthetische kwaliteiten. De veiligheidsfolie wordt aangebracht op bestaand glas, waardoor het een kosteneffectief alternatief is voor gelaagd veiligheidsglas.

Veiligheidsfolie voor uw bedrijf?

Wilt u meer weten over veiligheidsfolie en hoe het uw bedrijf kan helpen voldoen aan de BRC voedselveiligheid normen? Neem dan contact met ons op en ontdek de mogelijkheden.

Reflect Glasfilm | Contact met Rocher

Terug naar overzicht
Geplaatst op: 1 februari 2024
© 2024 -
    Website en marketing